Grupa z naszej parafii podczas czuwania nocnego w Brzegach - niech będzie tam obecną modlitwa każdego z nas!

ŚDM - Tydzień Misyjny - pielgrzymka do Starego Sącza

Powrót

ŚDM - Tydzień Misyjny - powitanie

Powrót

Pielgrzymka śladami początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich

Powrót

Program wieczystej adoracji w naszej parafii 13-06-2016

 

Zapraszamy wszystkich do adoracyjne modlitwy w ramach diecezjalnej wieczystej adoracji. Jutro wypada kolej na naszą parafię. Postarajmy się przybywać w następującym porządku:

7.00           Msza św. poranna. Po Mszy św. adoracja prywatna.

8.00           Koniec wsi, Ziobroskówka, Homontówka, Kowalikówka, Węgrzynówka

9.00           Koniec Wsi, Zarąbek, Morańskówka, Królówka.

10.00         Krawcówka, Sapałówka Trojanówka, Żakowka

11.00         Białoszówka, Kocembówka, Cempówka, Raj, Bajcerówka, Surmówka, Jonówka

12.00         Góry Rachelowskie, Podlipie, Bania, Malczakówka, Kocembówka, Fydówka, Niwy, Tacałówka, Basiagówka

13.00         Ptakówka, Porębówka, Dziołek, Plebańskie, Dworskie, Skałka, Jaroszówka, Góry nad stacją.

14.00         Mystków, Królowa Polska, Domy nad stacja i Domy pod stacją

15.00         Kosówka, Popielówka, Zagroda.

16.00         Głodówka, Kamionka Mała, Świgutówka.

17.00         Adoracja dla pracujących

17.30         Zakończenie - Msza święta.

Wycieczka w Pieniny - 11.06.2016

Powrót

Boże Ciało 2016

Powrót

IX parafialne czuwanie nocne na Jasnej Górze

Powrót

Mieszko I

Pielgrzymka śladami początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, w dniach od 8 do 10 lipca

 

RAMOWY PROGRAM

  Dzień 1. 08.07.2016

Piątek

2:00 – 9:00

Przejazd z NS do Kalisza ok 415km (7h)

9:00 – 11:00

11:00 - 12:00

Zwiedzanie sanktuarium w Kaliszu  (2h)

Msza Św. w sanktuarium

12:00 – 14:30

14:30 – 18:30

Przejazd do Poznania 150km (ok.2,5h)

Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem (4h)

18:30 – 19:00

Przejazd do hotelu

19:00 – 20:00

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

Dzień 2. 09.07.2016

 

Sobota

7:30 - 8:00

8:00 - 10:00

Śniadanie,

Przejazd z Poznania do Gniezna ok 100km (2h)

10:00 - 12:00

Zwiedzanie Gniezna (2h)

12:00 - 13:00

Msza święta

13:00 - 13:30

Przejazd z Gniezna do Lednicy ok 20km

13:30 - 14:30

Lednickie Pola

14:30 - 15:30

Przejazd z Lednicy do Biskupina ok 50 km

15:30 – 17:00

Zwiedzanie z przewodnikiem osady

17:00 - 20:00

Przejazd z Biskupina do Poznania

20:00 - 21:00

Obiadokolacja, nocleg

 

Dzień 3. 10.07.2016

 

Niedziela

7:00 - 8:00

8:00 - 10:30

Śniadanie, wykwaterowanie

Przejazd z Poznania Lichenia 120km (2,5h)

10:30 - 14:00

Zwiedzanie + Msza Św. + Droga Krzyżowa (nabożeństwa do ustalenia)

14:00 - 15:00

Czas wolny na posiłek (we własnym zakresie)

15:00 - 15:30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

16:00 – 22:00

Powrót do Kamionki 400km (ok 6h)

 

 

Gniezno

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Dzień 1. 08.07.2016 (piątek)

            Wyjazd z Kamionki Wielkiej o godz. 02:00, przejazd do Kalisza gdzie mieści się Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znana głównie jako Sanktuarium Św. Józefa. Zwiedzanie wnętrz kościoła m.in. zabytkowej ambony, krypty w podziemiach oraz Kaplicy Św. Józefa. Przejazd do Poznania i zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta, m.in.: Ostrów Tumski z Katedrą, Stary Rynek z Ratuszem, Wzgórze Przemysła, Plac Wolności. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w okolicy Poznania.

Dzień 2. 09.07.2016 (sobota)

            Śniadanie, przejazd do Gniezna pierwszej stolicy Polski. Zwiedzanie miasta w tym najważniejszego zabytku jakim jest Katedra Gnieźnieńska wraz ze Wzgórzem Lecha. W katedrze znajdują się Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiające życiorys Św. Wojciecha oraz Srebrny Relikwiarz tego świętego, Msza Św. Przejazd do Lednicy gdzie znajduje się grób Ojca Jana Góry, Dominikana, który był organizatorem corocznych spotkań młodzieży na Polach Lednickich od 1997roku. Przejazd do miejscowości Biskupin i zwiedzanie z przewodnikiem rezerwatu archeologicznego – pierwszej legendarnej osady w Polsce. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3. 10.07.2016 (niedziela)

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Sanktuarium w Licheniu i zwiedzanie z przewodnikiem starej części Sanktuarium: kościół św. Doroty, grobowce wizjonerów, Kaplica Krzyża św., oraz bazyliki: główna nawa bazyliki, kaplice dolnej bazyliki. Uczestnictwo we Msza Św. Następnie czas wolny na zakup dewocjonaliów. Zakończenie pobytu w Licheniu Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie powrót do Kamionki Wielkiej. Przewidywany przyjazd ok. godz. 22:00.

Modlitwa Papieska

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

 W uroczystym dniu Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim parafianom i  gościom aby się stali apostołami Bożego Miłosierdzia. Obyśmy wszyscy, w pełnieniu dzieł Miłosierdzia, odnaleźli szczęście i radość życia. Z satysfakcją i dumą świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa oraz zwycięstowo Bożej miłości w nas!

Duszpasterze

Program Świętego Triduum Paschalnego

 

     W dzisiejszą niedzielę rozlega się tryumfalne wołanie tłumu: „Hosanna Królowi Dawidowemu! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie!”. Jesteśmy dziś świadkami uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, który rozpoczyna Wielki Tydzień. Nie możemy stać bezczynnie w tłumie i obojętnie przechodzić obok Jezusa. Chciejmy towarzyszyć Chrystusowi w tych ostatnich dniach ziemskiego życia. Wejdźmy w tajemnicę męki Zbawiciela, aby dojść do wielkanocnej radości. Dajmy świadectwo wierze wyrażonej w pokornym słuchaniu słowa Bożego oraz przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, które nas zbawia.

Niedziela Palmowa - 20.03.2016

Powrót

Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii - 18.03.2016

Powrót

ŚWIĘTY CZAS REKOLEKCJI

Powrót

JUBILEUSZ 1050-LECIA
CHRZTU POLSKI

 

    Jako cząstka narodu, który obchodzi wielki jubileusz  chrztu,
spoglądamy  uważnie  na    naszą  historię.  Kamionka   Wielka
została zamieszkana w roku 1336 już przez ludzi ochrzczonych.
Otrzymaliśmy    ich    dziedzictwo,     któremu  przez pokolenia
byliśmy   wierni.   Zgodnie   z   wołaniem    św.  Jana  Pawła  II
przyjęliśmy je  z  wiarą,  nadzieją  i  miłością, jesteśmy z  niego
dumni   i  chcemy  być    mu   wierni.   Ufamy,   że   Rekolekcje 
wielkopostne   umocnią   nas  do „wierności”. Ważne wezwanie
św. Jana Pawła II niech nieustannie budzi nasze sumienia;
Proszę was:
-  abyście mieli ufność nawet  wbrew każdej swojej  słabości,
-  abyście szukali zawsze duchowej mocy  u Tego, u  którego
   tyle pokoleń ojców naszych 
i matek ją znajdowało,
-  abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
-  abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
   do której On "wyzwala" człowieka,

-  abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest
  "największa", która się wyraziła przez 
Krzyż, a bez
   której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

                                                                                                                  (JP II, Kraków, 10 czerwca 1979) 

 

               Rekolekcje   poprowadzi   O. Józef  Szczecina,
Redemptorysta. Nasza Parafia gościła go  już przed laty.  
Przygotowywał  nas na uroczystość Nawiedzenia  Ikony
Jasnogórskiej  w dniach od 20 na 21 sierpnia roku  2000.
Ks. proboszcz    ówczesny,   prałat     Stanisław    Trytek
zapisał w kronice: 
              „Rekolekcje bardzo udane, bardzo dużo 
                ludzi przystąpiło do Sakramentów św.”

Ufamy, że w czasie planowanych rekolekcji,
w roku 2016 będzie podobnie.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
05 – 09 MARCA 2016

 

 

SOBOTA: 2016-03-05
„Matko Bolesna Twe oczy zwróć”

 

Godz.   8.00 - wyjazd do chorych do domów
Godz. 17.30 - Msza święta dla chorych i emerytów
                       z udzielaniem
Sakramentu Namaszczenia
Godz. 20.00 - Nauka dla młodzieży pracującej i uczącej się
Godz. 20.30 - Apel Jasnogórski dla wszystkich

 

 

NIEDZIELA 2016-03-06
„Wtedy ulitował się nad nimi...”

 

Godz.   6.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
Godz.   7.35 - Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
Godz.   8.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
Godz.   9.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
Godz. 11.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
Godz. 12.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
                     -
Droga Krzyżowa
Godz. 15.00 - GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną                     
                    
- godzina Miłosierdzia
Godz. 16.30 - GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną - Msza św.

 

PONIEDZIAŁEK: 2016-03-07
„Panie umocnij wiarę naszą.”

 

Godz.   8.00 - wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Sanktuarium
                       
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
Godz.   8.00 - Msza i nauka dla wszystkich
Godz.   9.30 - Zajęcia dzieci w szkołach lub w szkole
Godz. 11.15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci w kościele
Godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia - Msza św. z nauką                       
                      
rekolekcyjną dla Rodziców
Godz. 17.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla Rodziców
Godz. 20.00 - Nauka dla młodzieży uczącej się i pracującej
Godz. 20.30 - Apel Maryjny

 

WTOREK: 2016-03-08
„Jak ja was umiłowałem”

 

Godz.   8.00 - Msza i nauka dla wszystkich
Godz.   9.30 - Droga Krzyżowa z nauką rekolekcyjną                       
                      
dla młodzieży gimnazjalnej                               
                     -
zajęcia w szkołach lub szkole dla dzieci ze  SP
Godz. 11.00 - Droga Krzyżowa z nauką rekolekcyjną                       
                       
dla dzieci
                     - 
zajęcia w szkołach lub szkole dla uczniów
                       
gimnazjum do g. 12.00.
Godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia - Droga Krzyżowa z nauką 
                       r
ekolekcyjną dla  wszystkich
Godz. 17.30 - Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
Godz. 20.00 - Droga Krzyżowa dla młodzieży uczącej się i pracującej
Godz. 20.30 - Apel Jasnogórski dla wszystkichŚRODA: 2016-03-09
Dzień spowiedzi
i zakończenie rekolekcji
„Jezus zwyciężył…”

Godz.   8.00 - Msza i nauka dla wszystkich                    
                     
- potem spowiedź dla wszystkich
Godz.   9.30 - Spowiedź święta dla młodzieży Gimnazjalnej
Godz. 10.00 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji
                      
dla młodzieży gimnazjalnej                     
                    
- przerwa w spowiedzi świętej.
Godz. 11.00 - Sakrament pokuty i pojednania dla dzieci
Godz. 11.30 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji
                      
dla dzieci ze szkół podstawowych
Godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia – adoracja w ciszy                     
                     
- Sakrament pokuty i pojednania
Godz. 16.00 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji
                       dla wszystkich parafian                    
                     - przerwa w spowiedzi świętej
Godz. 17.00 - Sakrament pokuty i pojednania
Godz. 17.30 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji
                      
dla wszystkich parafian

 

 

 „OTO BÓG KRÓLOWAŁ Z DRZEWA”

 

 

Kolędowanie z Ziarenkami

Powrót

PRZYSZŁA ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA....

Świetlista droga prowadzi do świątyni, Tu świętujemy z radością Boże Narodzenie

 

Hej! ludzie prości,

Bóg z nami gości,

skończony czas niedoli; /z kolędy: Mizerna cicha/

            W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia z radością spieszymy do jego źródeł; Oto szopka! Oto Bóg Człowiek! Oto Pełnia miłości. Czerpiąc z niej spieszymy ze szczerymi życzeniami do naszych bliskich, do wszystkich Parafian!

            Niech Miłosierdzie Boże wyda w Was błogosławione owoce w rozpoczynającym się roku 2016 i będzie źródłem szczęścia i pokoju we wszystkich rodzinach, szkołach, miejscach pracy, odpoczynku i podróży.

Obyśmy wszyscy stali się prawdziwymi Apostołami Miłosierdzia  i odnaleźli w Nim radość i sens życia!

Wszystkim Parafianom i Gościom

 Życzą Duszpasterze

 

Komunikat w związku z nominacją

nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

 

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę powiadomić Was, iż w dniu 19 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni.

          Ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. W latach 1985-1989 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

          Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

          Biskup Nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą bieżące wyzwania duszpasterskie.

          Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowego pasterza tarnowskiego Kościoła, umacnia wiarę ludu Bożego, dodaje odwagi w obliczy zła i zagrożeń oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia.

 

          Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

 

                              † Andrzej Jeż

                              BISKUP TARNOWSKI

Mikołajki 2015

Powrót

ROK JUBILEUSZOWY - BRAMY MIŁOSIERDZIA

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

na I Niedzielę Adwentu – 29.11.2015

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          Rozpoczynający się dzisiaj Adwent jest początkiem nowego roku kościelnego i duszpasterskiego, który będzie obfitował w znaczące wydarzenia zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i naszej tarnowskiej diecezji.

          Pierwsze z ważnych dla nas wydarzeń będzie miało miejsce już w najbliższą sobotę 5 grudnia. W dalekim Peru, w miejscowości Chimbote (czyt. Czimbote), zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy trzej męczennicy, wśród których są dwaj polscy franciszkanie: ojciec Michał Tomaszek oraz ojciec Zbigniew Strzałkowski. 9 sierpnia 1991 roku ponieśli śmierć męczeńską z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji.

          Sługa Boży ojciec Zbigniew Strzałkowski – za niedługo już Błogosławiony – jest ściśle związany z naszą diecezją. Urodził się w 1958 roku w Zawadzie koło Tarnowa; ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas tutaj również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji nie tylko głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, ale także troszcząc się o chorych i ubogich. Mając zaledwie 33 lata, w imię miłości do Chrystusa i Jego Kościoła, złożył najwyższe świadectwo swojej wiary, jakim jest męczeństwo. Przeżywając beatyfikację naszego rodaka dziękujmy Bogu za to, że tarnowska diecezja – „ziemia świętych i błogosławionych” – po raz kolejny wydała piękny owoc świętości życia kapłańskiego i zakonnego.

          Drugim ważnym wydarzeniem stojącym przed nami jest Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty Jubileuszowy zostanie otwarty w Rzymie przez papieża Franciszka w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam Was, drodzy Diecezjanie, do jak najliczniejszej duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi pielgrzymami, którzy w Watykanie będą uczestniczyć w obrzędzie otwarcia Drzwi Świętych Roku Miłosierdzia.

          Papież Franciszek postanowił, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz był przeżywany nie tylko w samym Rzymie, ale także w całym Kościele powszechnym. Dlatego zgodnie z zarządzeniem papieskim, w dniu 13 grudnia, we wszystkich diecezjach, w kościołach katedralnych oraz wyznaczonych przez biskupów kościołach jubileuszowych zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia”. W naszej tarnowskiej diecezji będzie ich w sumie dwanaście. Kościołami jubileuszowymi, w których zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia” będą wszystkie Bazyliki Mniejsze, w więc Tarnowie, Bochni, Grybowie, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie i Tuchowie, także kościoły parafialne: w Dębicy pw. Miłosierdzia Bożego, w Ciężkowicach, w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Krynicy-Zdroju pw. Wniebowzięcia Matki Bożej. Ufam, że rozmieszczone po całym terenie diecezji kościoły jubileuszowe ułatwią owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z istotnych przeżyć w Roku Miłosierdzia powinna być nasza osobista pielgrzymka do jednego z kościołów jubileuszowych, przejście przez „Bramę Miłosierdzia”, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii świętej oraz refleksja nad tajemnicą Bożego miłosierdzia.

          Drodzy Diecezjanie! Życzę Wam, aby te znaki czasu, które u początku rozpoczynającego się Adwentu stawia przed nami Miłosierny Ojciec, pozwoliły nam „nabrać ducha” i z radością „zbliżać się do tajemnicy naszego odkupienia” (por. Łk 21,28), którego wszyscy pragniemy i oczekujemy.

 

          Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

W czasie koncertu

Powrót

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

 

13 listopada 2015 - piątek

        17.00                - rozpoczęcie – nabożeństwo w kościele

        18.00                - spotkanie w Zespole Szkół Nr 1

        19.00                - przerwa – kawa czy herbata

        19.30                - zajęcia programowe

        20.45                - zakończenie dnia w szkole – Apel Maryjny

       

 

14 listopada 2015 - sobota

        9.00                  - zajęcia programowe w szkole

        10.45                - przerwa – kawa czy herbata

        11.15                - zajęcia programowe w szkole

        13.00                - przerwa i coś na ząb (obiad) 

        14.00                - zajęcia programowe w szkole

        15.30                - przerwa – kawa czy herbata

        16.00                - zajęcia programowe w szkole

18.45        - wspólna modlitwa w kościele (Adoracja, sakrament pokut)

19.30        - zakończenie dnia – Apel Maryjny

 

 

15 listopada 2015 – niedziela

        8.00                  - wspólna Eucharystia w kościele

        9.15                  - zajęcia programowe w szkole

        11.00                - przerwa – kawa czy herbata

        11.30                - zajęcia programowe w szkole

     ok. 13.00              - zakończenie, rozdanie świadectw

 

Zapisy w kancelarii parafialnej, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną;

kamionka_wielka@diecezja.tarnow.pl tel. 602 707 117

herudzy@tlen.pl tel. 606 394 886

 

Diamentowy Jubileusz księdza Prałata Stanisława Trytka - 28-06-2015, godz. 11.00

     Świętując Jubileusz 60. Rocznicy Przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Prałata Stanisława Trytka, wysławiamy Boga śpiewając wraz z Maryją radosny hymn uwielbienia.

     Serdecznie witamy wszystkich Gości, przybyłych dzisiaj do naszej świątyni. Pierwszym i najważniejszym jest dzisiaj ks. Prałat Stanisław Trytek, który 29 czerwca, przed 50-ciu laty przyjął święcenia kapłańskie, a dzisiaj obchodzi diamentowy jubileusz po 60-ciu latach pracy kapłańskiej i  51 latach pracy i pobytu w naszej parafii.

     Cieszymy się obecnością rodziny ks. Jubilata, jego zaproszonych gości, na czele z kaznodzieją, ks. prałatem Janem Pietryką – kaznodzieją jubileuszowym oraz władz naszej Gminy.

     Pozdrawiamy księży Rodaków, Siostry Zakonne, przedstawicieli wszelkich grup działających w naszej parafii. Wszystkich zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i uwielbienia Boga.

Zapraszamy do modlitwy Adoracyjnej!

W sobotę przypada naszej parafii prowadzenie wieczystej adoracji w imieniu całej diecezji. Zechciejmy  uczestniczyć w modlitwie w miarę możliwości całymi rodzinami, tym bardziej, że jest to dzień zakończenia peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej diecezji. Adorując Boga w naszej świątyni, będziemy duchowo uczestniczyć diecezjalnej modlitwie, w Tarnowie. Zechciejmy się trzymać następującego porządku:

7.00    Msza św. poranna. Po Mszy św. adoracja prywatna.

8.00    Koniec wsi, Ziobroskówka, Homontówka, Kowalikówka, Węgrzynówka

9.00    Koniec Wsi, Zarąbek, Morańskówka, Królówka.

10.00  Krawcówka, Sapałówka Trojanówka, Żakowka

11.00  Białoszówka, Kocembówka, Cempówka, Raj, Bajcerówka, Surmówka,

            Jonówka

12.00  Góry Rachelowskie, Podlipie, Bania, Malczakówka, Kocembówka, Fydówka, Niwy, Tacałówka, Basiagówka

13.00  Ptakówka, Porębówka, Dziołek, Plebańskie, Dworskie, Skałka,                                                           Jaroszówka, Góry nad stacją, Mystków,

14.00  Przerwa adoracji ze względu na ślub

16.30  Królowa Polska, Domy nad stacja i Domy pod stacją Kosówka, Popielówka,

            Zagroda. Głodówka, Kamionka Mała, Świgutówka.

17.30  Zakończenie - Msza święta.

Dziękczynienie za Sakrament Bierzmowania - Stary Sącz 2015

W sobotę 6 czerwca udaliśmy się do Starego Sącz, aby podczas Mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego podziękować miłosiernemu Bogu za dar Ducha Świętego otrzymanego w Sakramencie Bierzmowania !

         Dziękuję tej młodzieży, która odpowiedziała na moją prośbę wspólnego wyjazdu i dziękczynienia !

      Życzę wszystkim wielu łask Bożych na każdy dzień !

 [1] 

Powrót

Dziękczynienie za Sakrament Bierzmowania - Stary Sącz 2015

Powrót

Boże Ciało 2015

Powrót