Powrót

Świetlista droga prowadzi do świątyni, Tu świętujemy z radością Boże Narodzenie

 

Hej! ludzie prości,

Bóg z nami gości,

skończony czas niedoli; /z kolędy: Mizerna cicha/

            W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia z radością spieszymy do jego źródeł; Oto szopka! Oto Bóg Człowiek! Oto Pełnia miłości. Czerpiąc z niej spieszymy ze szczerymi życzeniami do naszych bliskich, do wszystkich Parafian!

            Niech Miłosierdzie Boże wyda w Was błogosławione owoce w rozpoczynającym się roku 2016 i będzie źródłem szczęścia i pokoju we wszystkich rodzinach, szkołach, miejscach pracy, odpoczynku i podróży.

Obyśmy wszyscy stali się prawdziwymi Apostołami Miłosierdzia  i odnaleźli w Nim radość i sens życia!

Wszystkim Parafianom i Gościom

 Życzą Duszpasterze

 

Komunikat w związku z nominacją

nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

 

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę powiadomić Was, iż w dniu 19 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni.

          Ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. W latach 1985-1989 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

          Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

          Biskup Nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą bieżące wyzwania duszpasterskie.

          Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowego pasterza tarnowskiego Kościoła, umacnia wiarę ludu Bożego, dodaje odwagi w obliczy zła i zagrożeń oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia.

 

          Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

 

                              † Andrzej Jeż

                              BISKUP TARNOWSKI

Powrót

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

na I Niedzielę Adwentu – 29.11.2015

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          Rozpoczynający się dzisiaj Adwent jest początkiem nowego roku kościelnego i duszpasterskiego, który będzie obfitował w znaczące wydarzenia zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i naszej tarnowskiej diecezji.

          Pierwsze z ważnych dla nas wydarzeń będzie miało miejsce już w najbliższą sobotę 5 grudnia. W dalekim Peru, w miejscowości Chimbote (czyt. Czimbote), zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy trzej męczennicy, wśród których są dwaj polscy franciszkanie: ojciec Michał Tomaszek oraz ojciec Zbigniew Strzałkowski. 9 sierpnia 1991 roku ponieśli śmierć męczeńską z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji.

          Sługa Boży ojciec Zbigniew Strzałkowski – za niedługo już Błogosławiony – jest ściśle związany z naszą diecezją. Urodził się w 1958 roku w Zawadzie koło Tarnowa; ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas tutaj również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji nie tylko głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, ale także troszcząc się o chorych i ubogich. Mając zaledwie 33 lata, w imię miłości do Chrystusa i Jego Kościoła, złożył najwyższe świadectwo swojej wiary, jakim jest męczeństwo. Przeżywając beatyfikację naszego rodaka dziękujmy Bogu za to, że tarnowska diecezja – „ziemia świętych i błogosławionych” – po raz kolejny wydała piękny owoc świętości życia kapłańskiego i zakonnego.

          Drugim ważnym wydarzeniem stojącym przed nami jest Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty Jubileuszowy zostanie otwarty w Rzymie przez papieża Franciszka w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam Was, drodzy Diecezjanie, do jak najliczniejszej duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi pielgrzymami, którzy w Watykanie będą uczestniczyć w obrzędzie otwarcia Drzwi Świętych Roku Miłosierdzia.

          Papież Franciszek postanowił, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz był przeżywany nie tylko w samym Rzymie, ale także w całym Kościele powszechnym. Dlatego zgodnie z zarządzeniem papieskim, w dniu 13 grudnia, we wszystkich diecezjach, w kościołach katedralnych oraz wyznaczonych przez biskupów kościołach jubileuszowych zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia”. W naszej tarnowskiej diecezji będzie ich w sumie dwanaście. Kościołami jubileuszowymi, w których zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia” będą wszystkie Bazyliki Mniejsze, w więc Tarnowie, Bochni, Grybowie, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie i Tuchowie, także kościoły parafialne: w Dębicy pw. Miłosierdzia Bożego, w Ciężkowicach, w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Krynicy-Zdroju pw. Wniebowzięcia Matki Bożej. Ufam, że rozmieszczone po całym terenie diecezji kościoły jubileuszowe ułatwią owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z istotnych przeżyć w Roku Miłosierdzia powinna być nasza osobista pielgrzymka do jednego z kościołów jubileuszowych, przejście przez „Bramę Miłosierdzia”, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii świętej oraz refleksja nad tajemnicą Bożego miłosierdzia.

          Drodzy Diecezjanie! Życzę Wam, aby te znaki czasu, które u początku rozpoczynającego się Adwentu stawia przed nami Miłosierny Ojciec, pozwoliły nam „nabrać ducha” i z radością „zbliżać się do tajemnicy naszego odkupienia” (por. Łk 21,28), którego wszyscy pragniemy i oczekujemy.

 

          Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Powrót

 

13 listopada 2015 - piątek

        17.00                - rozpoczęcie – nabożeństwo w kościele

        18.00                - spotkanie w Zespole Szkół Nr 1

        19.00                - przerwa – kawa czy herbata

        19.30                - zajęcia programowe

        20.45                - zakończenie dnia w szkole – Apel Maryjny

       

 

14 listopada 2015 - sobota

        9.00                  - zajęcia programowe w szkole

        10.45                - przerwa – kawa czy herbata

        11.15                - zajęcia programowe w szkole

        13.00                - przerwa i coś na ząb (obiad) 

        14.00                - zajęcia programowe w szkole

        15.30                - przerwa – kawa czy herbata

        16.00                - zajęcia programowe w szkole

18.45        - wspólna modlitwa w kościele (Adoracja, sakrament pokut)

19.30        - zakończenie dnia – Apel Maryjny

 

 

15 listopada 2015 – niedziela

        8.00                  - wspólna Eucharystia w kościele

        9.15                  - zajęcia programowe w szkole

        11.00                - przerwa – kawa czy herbata

        11.30                - zajęcia programowe w szkole

     ok. 13.00              - zakończenie, rozdanie świadectw

 

Zapisy w kancelarii parafialnej, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną;

kamionka_wielka@diecezja.tarnow.pl tel. 602 707 117

herudzy@tlen.pl tel. 606 394 886

 

     Świętując Jubileusz 60. Rocznicy Przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Prałata Stanisława Trytka, wysławiamy Boga śpiewając wraz z Maryją radosny hymn uwielbienia.

     Serdecznie witamy wszystkich Gości, przybyłych dzisiaj do naszej świątyni. Pierwszym i najważniejszym jest dzisiaj ks. Prałat Stanisław Trytek, który 29 czerwca, przed 50-ciu laty przyjął święcenia kapłańskie, a dzisiaj obchodzi diamentowy jubileusz po 60-ciu latach pracy kapłańskiej i  51 latach pracy i pobytu w naszej parafii.

     Cieszymy się obecnością rodziny ks. Jubilata, jego zaproszonych gości, na czele z kaznodzieją, ks. prałatem Janem Pietryką – kaznodzieją jubileuszowym oraz władz naszej Gminy.

     Pozdrawiamy księży Rodaków, Siostry Zakonne, przedstawicieli wszelkich grup działających w naszej parafii. Wszystkich zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i uwielbienia Boga.

W sobotę przypada naszej parafii prowadzenie wieczystej adoracji w imieniu całej diecezji. Zechciejmy  uczestniczyć w modlitwie w miarę możliwości całymi rodzinami, tym bardziej, że jest to dzień zakończenia peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej diecezji. Adorując Boga w naszej świątyni, będziemy duchowo uczestniczyć diecezjalnej modlitwie, w Tarnowie. Zechciejmy się trzymać następującego porządku:

7.00    Msza św. poranna. Po Mszy św. adoracja prywatna.

8.00    Koniec wsi, Ziobroskówka, Homontówka, Kowalikówka, Węgrzynówka

9.00    Koniec Wsi, Zarąbek, Morańskówka, Królówka.

10.00  Krawcówka, Sapałówka Trojanówka, Żakowka

11.00  Białoszówka, Kocembówka, Cempówka, Raj, Bajcerówka, Surmówka,

            Jonówka

12.00  Góry Rachelowskie, Podlipie, Bania, Malczakówka, Kocembówka, Fydówka, Niwy, Tacałówka, Basiagówka

13.00  Ptakówka, Porębówka, Dziołek, Plebańskie, Dworskie, Skałka,                                                           Jaroszówka, Góry nad stacją, Mystków,

14.00  Przerwa adoracji ze względu na ślub

16.30  Królowa Polska, Domy nad stacja i Domy pod stacją Kosówka, Popielówka,

            Zagroda. Głodówka, Kamionka Mała, Świgutówka.

17.30  Zakończenie - Msza święta.

W sobotę 6 czerwca udaliśmy się do Starego Sącz, aby podczas Mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego podziękować miłosiernemu Bogu za dar Ducha Świętego otrzymanego w Sakramencie Bierzmowania !

         Dziękuję tej młodzieży, która odpowiedziała na moją prośbę wspólnego wyjazdu i dziękczynienia !

      Życzę wszystkim wielu łask Bożych na każdy dzień !

 [1] 

Powrót

Powrót

Powrót

Zespół

 

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Klub Seniora w Kamionce Wielkiej zapraszają serdecznie rodziców uczniów na „Dzień Rodziny”, który zostanie zorganizowany w najbliższą sobotę – 30 maja w Kamionce Małej, na placu obok Przedszkola. Rozpoczęcie świętowania o godz. 13.00.

W programie przewidziano liczne atrakcje, wśród których godny zauważenia będzie występ zespołu dziecięcego "Ziarenka".

Powrót

W Piątek, w Wigilię wspomnienia Świętego Marka Ewangelisty udaliśmy się w procesji pod krzyż, aby prosić Pana Nieba i Ziemi o dobre urodzaje, o Jego Bożą opatrzność nad nami ! 

 

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i pamiętajmy, aby nasza modlitwa nie ustwała !

 

Szczęść Boże !

Powrót

Powrót

 

8.00        „CIEMNA JUTRZNIA”

POŚWIĘCENIE POKARMÓW W KOŚCIELE

9.00        10.00      11.00      12.00      13.00      14.00

Przyniesione do poświęcenia owoce ziemi i pracy rąk ludzkich stanowią zapowiedź uczty niebieskiej w Królestwie Zmartwychwstałego Odkupiciela.

Wykorzystajmy okazję, by dzieciom pomóc przeżyć tę tajemnicę poprzez ich obecność w kościele na wspólnej modlitwie.

Od godz. 15.00 do 18.00 kościół będzie zamknięty ze względu na sprzątanie przedświąteczne.

WIGILIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Nabożeństwo Wigilii Paschalnej jest czuwaniem nocnym i nawiązuje do nocy paschalnej, w czasie której Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej. Szczególnie zaś nawiązuje do nocy zmartwychwstania Chrystusa.

18.30         Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego

19.00         Poświęcenie ognia (przynosimy świece!) i Orędzie Wielkanocne

19.30         Liturgia Słowa (przypomnienie Dziejów Zbawienia)

19.50         MSZA ŚW. WIGILII WIELKANOCNEJ

20.10         Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – CHRZEST DZIECI oraz PROCESJA REZUREKCYJNA

Powrót

W modlitewnym skupieniu uczestniczymy w wieczornej Liturgii Kościoła - Wielki Piątek 2015 w Kamionce Wielkiej

 

DZIEŃ ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA

(Obowiązuje post ścisły)

7.30         „CIEMNA JUTRZNIA”

8.00        DROGA KRZYŻOWA

ADORACJA W CIEMNICY

8.30         Koniec Wsi, Ziobroskówka, Homontówka, Kowalikówka, Węgrzynówka

9.30         Koniec Wsi, Zarąbek, Morańskówka, Królówka, Krawcówka, Sapałówka, Trojanówka, Żakówka

10.30       Korcagówka, Białoszówka, Kocembówka, Cempówka, Bajcerówka, Surmówka, Jonówka, Góry Rachelowskie

11.30       Podlipie, Bania, Malczakówka, Kocembówka, Fydówka, Niwy, Tacałówka, Basiagówka, Srokówka

12.30       Ptakówka, Porębówka, Dziołek, Plebańskie, Dworskie, Skałka, Góry nad stacją

13.30       Mystków, Jaroszówka, Królowa Polska, Domy nad stacją
i Domy pod stacją

14.30       Kosówka, Popielówka, Zagroda, Głodówka, Kamionka Mała

15.30       Dzieci szkół podstawowych – odpowiedzialni katecheci:

ks. Piotr Fela

16.30       Pracujący – modlitwa w ciszy

17.30      DROGA KRZYŻOWA. Rozpoczęcie Nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

18.30      WIECZORNA MODLITWA KOŚCIOŁA NA CZEŚĆ MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

20.00      GORZKIE ŻALE

21.00       ŻYWY RÓŻANIEC OJCÓW I MATEK

22.00       CARITAS, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM DUCHOWNEGO, KAMIONCZANKI

23.00       DROGA KRZYŻOWA – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

 

UWAGA: Od wielkopiątkowego wieczoru przez całą Wielką Sobotę przyklękamy tylko przed KRZYŻEM!

 

18.30 -    MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

               Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Święto wszystkich, którzy sprawują służbę przy ołtarzu. Przyjęcie aspirantów do grona ministrantów.

Po zakończeniu liturgii następuje przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Adoracji tzw. „Ciemnicy”.

20.00       ADORACJA RODZICÓW – prowadzi Akcja Katolicka i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.

21.00       ADORACJA MŁODZIEŻY – prowadzi KSM.

22.00       ZAKOŃCZENIE ADORACJI.

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Grusza bł. Karoliny - symbol jej apostolstwa

Powrót

Przeminęły dni Rekolekcji Wielkopostnych. Nastał czas pracy nad sobą i konsekwentnej wierności. Młodzież naszych Gimnazjów poprzez wspomnienie pielgrzymki do Zabawy, gdzie wzrastała i dała świadectwo błogosławiona Karolina, ma dodatkową motywację; spróbować jej dorównać!